Czy można wziąć w leasing samochód z zagranicy?

Czy-można-wziąć-w-leasing-samochód-z-zagranicy?

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana na kilka lat, w ramach której jedna ze stron przekazuje drugiej w użytkowanie rzecz (bardzo często samochód), za co trzeba płacić raty. Oferta jest skierowana przeważnie do firm. Najczęściej w leasing można wziąć samochody krajowe. Czy istnieje taka sama możliwość w przypadku aut z zagranicy?

Samochód to często ważne narzędzie funkcjonowania firmy. Najłatwiej i najkorzystniej ze względów podatkowych zdobyć go poprzez leasing. Ta forma finansowania zakupu pojazdów jest zresztą bardzo popularna w Polsce.

Leasing jest trochę podobny w swojej istocie do kredytu, nie należy jednak ich utożsamiać. W obydwu przypadkach płacone są miesięczne raty, ale w leasingu za użytkowanie przedmiotu umowy (np. samochodu), a w przypadku pożyczki spłacamy pożyczony kapitał. Kolejną różnicą jest to, że w kredycie, po spłaceniu wszystkich rat, pojazd należy do kredytobiorcy, a w leasingu, po kilku latach użytkowania samochodu, firma dopiero może go wykupić po ustalonej wcześniej cenie.

Firmy leasingowe najczęściej oferują samochody nowe z krajowego rynku. Jednak, w związku z rosnącym popytem i zainteresowaniem przedsiębiorców, pojawiają się już propozycje umów leasingowych na pojazdy sprowadzane z zagranicy. Niektóre firmy leasingowe proponują nawet wyszukanie i sprowadzenie takiego samochodu wraz z załatwieniem wszystkich formalności. Oczywiście koszty takiej usługi będą wliczone do opłat leasingowych.

Jeśli przedsiębiorca sam decyduje się na sprowadzenie z zagranicy pojazdu do leasingu, ważne jest, aby auto spełniało wszystkie stawiane przez firmę leasingową warunki. Zawsze potrzebny jest komplet niezbędnych do rejestracji pojazdu w Polsce dokumentów oraz ich przetłumaczenie (wymaga tego Wydział Komunikacji).

Bardzo ważnym kryterium przy leasingu samochodu, również z zagranicy, jest jego wiek. Jeśli sprowadzamy auto osobowe, nie może mieć ono więcej niż 8 lat, łącznie z okresem umowy leasingowej. W przypadku pojazdów ciężarowych jest to najczęściej granica 10 lat.

Gdy samochód został już sprowadzony z zagranicy, wtedy wszystkie procedury dotyczące warunków umowy leasingowej należy załatwić z firmą leasingową. Postępowanie będzie podobne, jak w przypadku pojazdów krajowych, tzn. składany jest wniosek, zawierana jest umowa, następuje rejestracja auta i udostępnienie go leasingobiorcy. Leasing importowanego pojazdu wiąże się z większymi kosztami niż w przypadku samochodów z rynku krajowego. Jest to związane ze sprowadzeniem pojazdu, akcyzą i wymaganą przez firmę leasingową wyceną.