Na czym polega leasing nieruchomości?

Na-czym-polega-leasing-nieruchomości?

Leasing nieruchomości zdobywa coraz większą popularność na rodzimym rynku finansowym. Coraz więcej osób jest bowiem zainteresowanych tego typu transakcją.

Leasing nieruchomości pojawił się na polskim rynku pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Konstrukcja tego produktu jest analogiczna do innych produktów kredytowych. Firma leasingowa, która dokonuje zakupu aktywów przekazuje je w dalszej kolejności osobie leasingobiorcy. Z tego typu kooperacji korzystają głównie osoby prowadzące firmę. W zamian za opłaty mogą korzystać z nieruchomości, bo to ona jest przedmiotem transakcji.

Kluczowym przedmiotem leasingu nieruchomości są hale produkcyjne i magazyny. Na wzrost popularności leasingu nieruchomości wpływają wysokie ceny wynajmu oraz zakupu tego typu lokali. Leasing nieruchomości przypomina swoją strukturą umowę najmu. Tyle, że umowa leasingu nieruchomości opiewa na dłuższy czas – zwykle od 10 do 15 lat.

Nieruchomość może zostać poddana leasingowi na zasadach leasingu finansowego. W takim przypadku nie jest wymagana firma leasingowa nie rości praw do ustalania minimalnego okresu. Różnice między kredytem a leasingiem w tym przypadku polegają na prawie własności do lokalu. Otóż właścicielem lokalu pozostaje leasingodawca, a nie tak jak w przypadku kredytu  – kupujący.

Leasing nieruchomości oparty na zasadzie leasingu finansowego polega na spłacie kapitału i odsetek – w tym punkcie jest on podobny do kredytu. Czynsz leasingowy jest w takiej konfiguracji wliczony do kosztów uzyskania przychodu. Dlatego wiele osób chwali sobie tego rodzaju wariant. Jest to alternatywa dla osób, które nie mają zdolności kredytowej albo po prostu, nie chcą zobowiązywać się na kilkanaście lat do spłaty kredytu. Wiele osób, które korzystają z leasingu nieruchomości nie jest w stanie wziąć kredytu ze względu na  ogrom formalności i procedur jakie banki stawiają przedsiębiorcom.  Wymagany jest bowiem określony staż prowadzenia firmy oraz przedstawienie dokumentów dochodowych. W przypadku leasingu nieruchomości również istnieją procedury przyznawania przedmiotu leasingowego, aczkolwiek ma to bardziej liberalny charakter.