Na czym polega leasing wtórny?

Na-czym-polega-leasing-wtórny?

Firmy leasingowe rozszerzają swoją działalność. W ich ofercie można znaleźć wiele rodzajów leasingu, m.in. leasing wtórny. Warto wiedzieć, na czym polega ta forma leasingu.

Różne są firmy leasingowe i różna jest ich oferta, a zadaniem starających się o leasing jest wybranie jak najkorzystniejszego dla siebie leasingu. Trzeba wiedzieć, że generalnie są dwa rodzaje leasingu. Od tego, który zostanie wybrany, zależą koszty oraz konkretne profity z tego rodzaju finansowania firm. Jest to leasing operacyjny, który wybiera większość przedsiębiorców, oraz finansowy. Wyjaśnijmy, na jakich zasadach działają obie formy leasingu. Przy leasingu finansowym przedmiot leasingu przez cały czas trwania umowy leasingowej jest własnością leasingobiorcy, który m.in. dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Przy leasingu operacyjnym jest odwrotnie: odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez leasingodawcę. On też jest właścicielem przedmiotu pozostającego w leasingu. Pamiętać należy, że z leasingu mogą skorzystać nie tylko firmy, ale również zwykli konsumenci.

Ostatnio na rynku leasingowym pojawił się nowy rodzaj leasingu. To wspomniany wcześniej leasing wtórny, oferowany na przykład przez PKO Leasing. Działalność leasingową prowadzą nie tylko konkretne firmy leasingowe, ale również banki – firma PKO Leasing nie jest tu wyjątkiem. Oferta leasingu wtórnego polega na tym, że w leasing oddawane są przedmioty używane. Są firmy, które wolą wziąć w leasing używane pojazdy, maszyny budowlane czy też inne urządzenia, ponieważ tak jest taniej. Warto sprawdzić szczegóły tej oferty. Trzeba też wiedzieć, że firmy leasingowe prowadzące tego typu działalność mają założone oddzielne strony internetowe na temat prowadzonej przez siebie działalności oraz o przedmiotach gotowych do wsparcia przedsiębiorców w leasingu wtórnym. Decydując się na tego rodzaju leasing, przedsiębiorcy mogą liczyć na uproszczone procedury oraz niższe ceny, co ich przyciąga.

Leasing wtórny działa na nieco innej zasadzie, konkretnie na ofercie firmy leasingowej bez żadnego pośrednictwa (np. bez dealera samochodowego, tak jak jest przy leasingu samochodowym nowych pojazdów). Całość operacji odbywa się pomiędzy firmą leasingową a leasingobiorcą. W sprawach spornych zwracamy się do firmy leasingowej, a nie na przykład do producenta samochodu. W tym przypadku prócz niższej ceny przedsiębiorca ma pełny dostęp do informacji o przedmiocie, który ma zamiar wziąć w leasing.