Czy nowe firmy mogą skorzystać z leasingu uproszczonego?

Czy-nowe-firmy-mogą-skorzystać-z-leasingu-uproszczonego?

Czy możliwe jest skorzystanie leasingu uproszczonego przez nową firmę? Jeśli nie znasz odpowiedz, musisz to przeczytać!

Leasing jest sposobem kredytowania często stosowanym przez przedsiębiorców. Wykorzystuje się go do finansowania zakupu pojazdu, a także maszyn. Im dłuższy staż na rynku posiada firma, tym większe szanse ma na to, że otrzyma atrakcyjną ofertę leasingową. Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku nowej firmy.

Dla nowych firm przewidziano specjalny typ leasingu, który nazywa się leasingiem uproszczonym. Jest to rozwiązanie, które dostępne jest u większości leasingodawców. Taka forma leasingu nie wymaga posiadania przez firmę leasingującą historii w Biurze Informacji Kredytowej, celując w młode podmioty rynkowe.

W przypadku takich nowych przedsiębiorstw nie stosuje się standardowych kryteriów oceny zdolności kredytowej. Zwykle jednak konieczne jest działanie przedsiębiorstwa na rynku przez okres co najmniej 3-6 miesięcy. Dzięki temu firma może udokumentować swoje dochodu, pokazując, że prosperuje bez zarzutów. Niektóre instytucje, jak choćby Idea Bank, są skore do leasingowania ruchomości nawet dla zupełnie nowych firm.

Co oznacza w praktyce leasing uproszczony? Jak sama nazwa wskazuje, jest to leasing, który nie stawia tak dużych wymagań formalnych. To przekłada się na brak konieczności dostarczenia dokumentacji dochodowej. Obok wniosku o finansowanie przedsiębiorca dostarcza więc tylko standardowe zaświadczenia, potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON oraz oświadczenie o dochodach. Leasing uproszczony daje szansę finansowania pojazdów i maszyn tak samo jak jego standardowa wersja. Wpłaty początkowe w jego przypadku mieszczą się zaś zwykle w granicach od 10 do 20 proc. wartości leasingowanego przedmiotu.

Podsumowując, leasing uproszczony jest dostępny dla nowych firm. Dzięki temu nie muszą się one obawiać tego, że zostaną odprawione z kwitkiem przez leasingodawców.