Leasing finansowy a leasing operacyjny

Leasing finansowy a leasing operacyjny leasing finansowy leasing operacyjny Leasing to skuteczna forma finansowania inwestycji, skierowana głównie do przedsiębiorców, w leasing można wziąć niemal wszystko dlatego leasing cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Na początek należy zaznaczyć, że leasingu nie można mylić z kredytem ani nawet ich ze sobą porównywać bowiem są to dwa zupełnie rożne sposoby finansowania nowych inwestycji. Sprawdźmy więc jak działa leasing i co różni go od kredytu. Leasing finansuje inwestycje nie przez jej kupno (jak w przypadku kredytu) lecz poprzez wydzierżawienie przedmiotu. Leasingobiorca otrzymuje od leasingodawcy przedmiot, korzysta z niego jak ze swej własności jednak tak naprawdę aż do spłacenia wszystkich rat leasingowych owy przedmiot należy do leasingodawcy. Leasing jest korzystnym sposobem finansowania nowych inwestycji bowiem poza nim przedsiębiorca może również zaciągnąć kredyt, leasing nie wpływa niekorzystne na zdolności kredytowe. Wyróżniamy dwa rodzaje umowy leasingowej, przedsiębiorca może skorzystać z umowy o leasing operacyjny lub leasing finansowy. Owa rodzaje umów nie różnią się od siebie znacznie, leasing finansowy polega na oddaniu w użytkowanie przedmiotu leasingu leasingobiorcy, właścicielem przedmiotu pozostaje leasingodawca jednak amortyzuje go leasingobiorca. Przeniesie praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcy jest zagwarantowane w umowę, po spłaceniu wszystkich rat leasingowych leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem przedmiotu. Leasing operacyjny różni się od leasingu finansowego tym, że leasingobiorca po spłaceniu rat leasingowych może stać się właścicielem przedmiotu jednak nie musi, ma prawo do jego wykupienia jednak nie jest to zagwarantowane w umowie. Częstszą formą finansowania inwestycji jest więc leasing finansowy.