Finansowanie w ramach leasingu samochodów

Finansowanie w ramach leasingu samochodów banki finanse Leasing dla nowych firmCzęsto pojawiają się pytania dotyczącego zagadnienia jakim jest leasing samochodów. Wiele osób uważa, że jest to bardziej atrakcyjne rozwiązanie niż zwykłe kredyty samochodowe. Jak taka sytuacja wygląda w praktyce? Zobowiązania wobec jednej i drugiej instytucji są całkowicie od siebie różne. Jaka jest realna opłacalność wspomnianego przedsięwzięcia?

Zasada na jakiej opiera się leasing samochodów polega na ustaleniu odpowiednich stron umowy. Jedną z nich jest oczywiście osoba, która finansuje całe przedsięwzięcie, czyli zazwyczaj firma leasingowa określona dalej leasingodawcą. Z drugiej strony mamy osobą, której zostaje przekazana ruchomość, czyli leasingobiorca (w wolnym tłumaczeniu: my). Cała zasada dzierżawienia odbywa się na odpowiednio sporządzonej umowie, która uwzględnia wysokość comiesięcznych rat leasingowych z tego tytułu oraz ogólny okres użytkowania takiego pojazdu. Jak wiemy jedną z najbardziej rozpowszechnionych form finansowych jest oczywiście leasing samochodów. Jego opłacalność jedynie jest zauważana chodź w minimalnym stopniu i nawet ów zagadnienie jest sporne w przypadku pojazdów dostawczych, w momencie zakupu ich w ramach prowadzonej działalności gospodarcze. Korzyści, jakie płyną dla leasingobiorcy poza aspektami czysto kwotowymi są znacznie bardziej atrakcyjne w tego typu usługi. Jak wiemy takie rozwiązanie powoduje niskie zablokowanie własnego kapitału, w celu powielania pieniędzy. Wkład własny bowiem może zaczynać się nawet na poziomie 5-10% wartości pojazdu. Dodatkowo leasing daje nam możliwość odpowiednich rozliczeń podatkowych uwzględniając ów parametr w przypadku obliczania podatku dochodowego. Jego wartość może stanowić koszt uzyskania przychodu. Jednak należy w tym momencie wyprowadzić wszystkich z błędu. Mimo tak atrakcyjnych dodatkowych rozwiązań tego typu finansowanie jak leasing samochodów nie jest pod żadnym względem atrakcyjny finansowo, gdyż sumaryczny koszt takiego zobowiązania niekiedy dwukrotnie przekracza wartość zwykłego kredytu samochodowego. Często występują bardzo atrakcyjne rozwiązania pod postacią jaką jest leasing dla nowych firm.