Nowa oferta lokaty inwestycyjnej w Banku BPH

Nowa-oferta-lokaty-inwestycyjnej-w-Banku-BPH

Bank BPH przygotował dla swoich klientów nową ofertę lokaty inwestycyjnej.

Nowa lokata inwestycyjna od Banku BPH to interesujący produkt, który może szczególnie zainteresować tych klientów, którzy szukają dużego zysku i pełnej ochrony. Lokata jest 18-miesięczna i zapewnia 100-procentową ochronę kapitału w momencie zakończenia naszej inwestycji. Ten produkt został oparty o wyniki EURO STOXX 50. Pod tą nazwą kryje się indeks pięćdziesięciu największych europejskich spółek notowanych na giełdzie. W koszyku tych spółek znajdziemy między innymi takie podmioty jak Unilever, Volkswagen, Orange, Carrefour czy BMW.

Subskrypcja lokaty trwa od 17 lutego do 14 marca 2014 roku. W trakcie trwania tego okresu środki na opłacenie ofert nie będą podlegać oprocentowaniu.

Emisja została ustalona na dzień 20 marca 2014 roku. Osoby, które zdecydują się na tę lokatę inwestycyjną będą mieć dzień wykupu 22 września 2015 roku. Produkt został oparty o certyfikaty depozytowe, każdy z których posiada nominał w wysokości 1000 zł.

Jeśli interesuje nas inwestowanie w tę lokatę to musimy zdecydować się na włożenie na niej co najmniej 3000 zł. Wraz z dniem emisji ustalona zostanie początkowa wartość indeksu. Kolejne szacunki poziomu indeksu będą ogłaszane po sześciu, dwunastu i osiemnastu miesiącu. Poziom końcowy zostanie obliczony na podstawie wyników indeksu na koniec okresu lokaty. Kolejny etap to uśrednienie stopy zwrotu.

Oprocentowanie certyfikatów zależy od uśrednionej stopy zwrotu z indeksu EURO STOXX 50. Ta stopa będzie pomnożona przez współczynnik partycypacji, który może wynieść od 50 do 60 proc.

Lokata inwestycyjna Banku BPH to interesujący produkt, który nie tylko gwarantuje pewność zwrotu zainwestowanych środków, ale także daje spore szanse na uzyskanie satysfakcjonujących przychodów. Oparcie produktu o indeks EURO STOXX 50 jest uzasadnione danymi giełdowymi, które wskazują, że rośnie on nieustannie od dwóch lat. Skorzystanie właśnie z tej lokaty może pozwolić na osiągnięcie lepsze oprocentowania niż w przypadku tradycyjnych lokat. Wydaje się również, że ten produkt będzie świetną opcją jeśli zależy nam na zachowaniu jak najlepszej płynności finansowej. Co istotne, z lokaty można wycofać się przed terminem zapadalności i odsprzedać ją np. na rynku wtórny. W tej sytuacji jednak inwestor nie ma gwarancji odzyskania całej zainwestowanej kwoty.