Leasing tak jak każdy bankowy produkt

Leasing tak jak każdy bankowy produkt  banki finanse Bankowy leasing Leasing – na pewno wiele osób słyszało o tym słowie. Oznacza ono wydzierżawić , wynająć i pochodzi z języka angielskiego. Leasing w naszym kraju przyjął się ok. 20 lat temu, tuż po upadku komunizmu. Wtedy to powstało szereg firm świadczących tego rodzaju usługi. Leasing od wielu lat jest na drugim miejscu w kontekście instytucji, które pożyczają gotówkę na cele materialne. Leasing tak jak każdy bankowy produkt na przestrzeni lat ewoluował. Okazuje się bowiem, że jego popularność wzrasta z dnia na dzień. Jeszcze do niedawna leasing był produktem , na który mogły sobie pozwolić jedynie firmy. Dzisiaj leasing jest narzędziem, z którego mogą korzystać nawet klienci indywidualni. Leasing może być również przeznaczony na takie dobra jak nieruchomość. Zanim jednak zaczniemy rozglądać się za najkorzystniejsza instytucją, to powinniśmy zapoznać się z definicja leasingu oraz poszczególnymi rodzajami tegoż produktu finansowego. Jeżeli chodzi o formalną definicję to leasing jest stosunkiem cywilnoprawnym miedzy osobą leasingobiorcy oraz osobą leasingodawcy. Leasing dzieli się również na takie rodzaje jak : leasing operacyjny, leasing finansowy inaczej kapitałowy oraz leasing zwrotny. Leasing operacyjny nie wymaga od leasingobiorcy płatności odsetek od rat leasingu w przeciwieństwie do leasingu finansowego. Leasing zwrotny jest natomiast najmłodszą formą umowy leasingowej i stanowi swego rodzaju odwrotność leasingu , który znamy od lat. Leasing kapitałowy sprowadza się do oddania w użytkowanie dobra materialnego, za co osoba leasingodawcy pobiera stosowne raty. Wyróżniamy dodatkowo leasing bezpośredni oraz leasing pośredni. Różnica między nimi polega na istnieniu pośrednika. Leasing dla konsumentów indywidualnych nazywa się formalnie leasingiem konsumenckim. Jest on jednak znacznie droższy od kredytu.