Na czym polega leasing wtórny?

Na-czym-polega-leasing-wtórny?

Firmy leasingowe rozszerzają swoją działalność. W ich ofercie można znaleźć wiele rodzajów leasingu, m.in. leasing wtórny. Warto wiedzieć, na czym polega ta forma leasingu.

Różne są firmy leasingowe i różna jest ich oferta, a zadaniem starających się o leasing jest wybranie jak najkorzystniejszego dla siebie leasingu. Trzeba wiedzieć, że generalnie są dwa rodzaje leasingu. Od tego, który zostanie wybrany, zależą koszty oraz konkretne profity z tego rodzaju finansowania firm. Jest to leasing operacyjny, który wybiera większość przedsiębiorców, oraz finansowy. Wyjaśnijmy, na jakich zasadach działają obie formy leasingu. Przy leasingu finansowym przedmiot leasingu przez cały czas trwania umowy leasingowej jest własnością leasingobiorcy, który m.in. dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Przy leasingu operacyjnym jest odwrotnie: odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez leasingodawcę. On też jest właścicielem przedmiotu pozostającego w leasingu. Pamiętać należy, że z leasingu mogą skorzystać nie tylko firmy, ale również zwykli konsumenci.

Ostatnio na rynku leasingowym pojawił się nowy rodzaj leasingu. To wspomniany wcześniej leasing wtórny, oferowany na przykład przez PKO Leasing. Działalność leasingową prowadzą nie tylko konkretne firmy leasingowe, ale również banki – firma PKO Leasing nie jest tu wyjątkiem. Oferta leasingu wtórnego polega na tym, że w leasing oddawane są przedmioty używane. Są firmy, które wolą wziąć w leasing używane pojazdy, maszyny budowlane czy też inne urządzenia, ponieważ tak jest taniej. Warto sprawdzić szczegóły tej oferty. Trzeba też wiedzieć, że firmy leasingowe prowadzące tego typu działalność mają założone oddzielne strony internetowe na temat prowadzonej przez siebie działalności oraz o przedmiotach gotowych do wsparcia przedsiębiorców w leasingu wtórnym. Decydując się na tego rodzaju leasing, przedsiębiorcy mogą liczyć na uproszczone procedury oraz niższe ceny, co ich przyciąga.

Leasing wtórny działa na nieco innej zasadzie, konkretnie na ofercie firmy leasingowej bez żadnego pośrednictwa (np. bez dealera samochodowego, tak jak jest przy leasingu samochodowym nowych pojazdów). Całość operacji odbywa się pomiędzy firmą leasingową a leasingobiorcą. W sprawach spornych zwracamy się do firmy leasingowej, a nie na przykład do producenta samochodu. W tym przypadku prócz niższej ceny przedsiębiorca ma pełny dostęp do informacji o przedmiocie, który ma zamiar wziąć w leasing. 

Czy nowe firmy mogą skorzystać z leasingu uproszczonego?

Czy-nowe-firmy-mogą-skorzystać-z-leasingu-uproszczonego?

Czy możliwe jest skorzystanie leasingu uproszczonego przez nową firmę? Jeśli nie znasz odpowiedz, musisz to przeczytać!

Leasing jest sposobem kredytowania często stosowanym przez przedsiębiorców. Wykorzystuje się go do finansowania zakupu pojazdu, a także maszyn. Im dłuższy staż na rynku posiada firma, tym większe szanse ma na to, że otrzyma atrakcyjną ofertę leasingową. Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku nowej firmy.

Dla nowych firm przewidziano specjalny typ leasingu, który nazywa się leasingiem uproszczonym. Jest to rozwiązanie, które dostępne jest u większości leasingodawców. Taka forma leasingu nie wymaga posiadania przez firmę leasingującą historii w Biurze Informacji Kredytowej, celując w młode podmioty rynkowe.

W przypadku takich nowych przedsiębiorstw nie stosuje się standardowych kryteriów oceny zdolności kredytowej. Zwykle jednak konieczne jest działanie przedsiębiorstwa na rynku przez okres co najmniej 3-6 miesięcy. Dzięki temu firma może udokumentować swoje dochodu, pokazując, że prosperuje bez zarzutów. Niektóre instytucje, jak choćby Idea Bank, są skore do leasingowania ruchomości nawet dla zupełnie nowych firm.

Co oznacza w praktyce leasing uproszczony? Jak sama nazwa wskazuje, jest to leasing, który nie stawia tak dużych wymagań formalnych. To przekłada się na brak konieczności dostarczenia dokumentacji dochodowej. Obok wniosku o finansowanie przedsiębiorca dostarcza więc tylko standardowe zaświadczenia, potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON oraz oświadczenie o dochodach. Leasing uproszczony daje szansę finansowania pojazdów i maszyn tak samo jak jego standardowa wersja. Wpłaty początkowe w jego przypadku mieszczą się zaś zwykle w granicach od 10 do 20 proc. wartości leasingowanego przedmiotu.

Podsumowując, leasing uproszczony jest dostępny dla nowych firm. Dzięki temu nie muszą się one obawiać tego, że zostaną odprawione z kwitkiem przez leasingodawców.