Czy nowe firmy mogą skorzystać z leasingu uproszczonego?

Czy-nowe-firmy-mogą-skorzystać-z-leasingu-uproszczonego?

Czy możliwe jest skorzystanie leasingu uproszczonego przez nową firmę? Jeśli nie znasz odpowiedz, musisz to przeczytać!

Leasing jest sposobem kredytowania często stosowanym przez przedsiębiorców. Wykorzystuje się go do finansowania zakupu pojazdu, a także maszyn. Im dłuższy staż na rynku posiada firma, tym większe szanse ma na to, że otrzyma atrakcyjną ofertę leasingową. Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku nowej firmy.

Dla nowych firm przewidziano specjalny typ leasingu, który nazywa się leasingiem uproszczonym. Jest to rozwiązanie, które dostępne jest u większości leasingodawców. Taka forma leasingu nie wymaga posiadania przez firmę leasingującą historii w Biurze Informacji Kredytowej, celując w młode podmioty rynkowe.

W przypadku takich nowych przedsiębiorstw nie stosuje się standardowych kryteriów oceny zdolności kredytowej. Zwykle jednak konieczne jest działanie przedsiębiorstwa na rynku przez okres co najmniej 3-6 miesięcy. Dzięki temu firma może udokumentować swoje dochodu, pokazując, że prosperuje bez zarzutów. Niektóre instytucje, jak choćby Idea Bank, są skore do leasingowania ruchomości nawet dla zupełnie nowych firm.

Co oznacza w praktyce leasing uproszczony? Jak sama nazwa wskazuje, jest to leasing, który nie stawia tak dużych wymagań formalnych. To przekłada się na brak konieczności dostarczenia dokumentacji dochodowej. Obok wniosku o finansowanie przedsiębiorca dostarcza więc tylko standardowe zaświadczenia, potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON oraz oświadczenie o dochodach. Leasing uproszczony daje szansę finansowania pojazdów i maszyn tak samo jak jego standardowa wersja. Wpłaty początkowe w jego przypadku mieszczą się zaś zwykle w granicach od 10 do 20 proc. wartości leasingowanego przedmiotu.

Podsumowując, leasing uproszczony jest dostępny dla nowych firm. Dzięki temu nie muszą się one obawiać tego, że zostaną odprawione z kwitkiem przez leasingodawców.

Na czym polega leasing nieruchomości?

Na-czym-polega-leasing-nieruchomości?

Leasing nieruchomości zdobywa coraz większą popularność na rodzimym rynku finansowym. Coraz więcej osób jest bowiem zainteresowanych tego typu transakcją.

Leasing nieruchomości pojawił się na polskim rynku pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Konstrukcja tego produktu jest analogiczna do innych produktów kredytowych. Firma leasingowa, która dokonuje zakupu aktywów przekazuje je w dalszej kolejności osobie leasingobiorcy. Z tego typu kooperacji korzystają głównie osoby prowadzące firmę. W zamian za opłaty mogą korzystać z nieruchomości, bo to ona jest przedmiotem transakcji.

Kluczowym przedmiotem leasingu nieruchomości są hale produkcyjne i magazyny. Na wzrost popularności leasingu nieruchomości wpływają wysokie ceny wynajmu oraz zakupu tego typu lokali. Leasing nieruchomości przypomina swoją strukturą umowę najmu. Tyle, że umowa leasingu nieruchomości opiewa na dłuższy czas – zwykle od 10 do 15 lat.

Nieruchomość może zostać poddana leasingowi na zasadach leasingu finansowego. W takim przypadku nie jest wymagana firma leasingowa nie rości praw do ustalania minimalnego okresu. Różnice między kredytem a leasingiem w tym przypadku polegają na prawie własności do lokalu. Otóż właścicielem lokalu pozostaje leasingodawca, a nie tak jak w przypadku kredytu  – kupujący.

Leasing nieruchomości oparty na zasadzie leasingu finansowego polega na spłacie kapitału i odsetek – w tym punkcie jest on podobny do kredytu. Czynsz leasingowy jest w takiej konfiguracji wliczony do kosztów uzyskania przychodu. Dlatego wiele osób chwali sobie tego rodzaju wariant. Jest to alternatywa dla osób, które nie mają zdolności kredytowej albo po prostu, nie chcą zobowiązywać się na kilkanaście lat do spłaty kredytu. Wiele osób, które korzystają z leasingu nieruchomości nie jest w stanie wziąć kredytu ze względu na  ogrom formalności i procedur jakie banki stawiają przedsiębiorcom.  Wymagany jest bowiem określony staż prowadzenia firmy oraz przedstawienie dokumentów dochodowych. W przypadku leasingu nieruchomości również istnieją procedury przyznawania przedmiotu leasingowego, aczkolwiek ma to bardziej liberalny charakter.